Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

ISSUE № 1(7) (2010)

ЗМІСТ / CONTENTS

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
TITLE PAGE

ВІД РЕДАКЦІЇ
FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ
ARTICLES 

Андрєй Ангрік
У взаємодії сил. До питання про німецький вплив на національну політику в Чернівцях до початку та під час реалізації плану "Барбаросса" 
Andrej Angrick 
Power Games: the German Nationality Policy (Volkstumspolitik) in Czernowitz before and during the Barbarrosa campaign 

Карел Беркхофф 
"Поголовное уничтожение еврейского населения": Холокост в советских СМИ (1941-1945) 
Karel C. Berkhoff 
"Total Annihilation of the Jewish Population". The Holocaust in the Soviet Media, 1941-45 

Йоакім Неандер 
"Невидимий навчальний план" та проблеми трансформації у викладанні Голокосту 
Joachim Neander 
The "Hidden Curriculum" and Transfer Problems in Holocaust Education 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА
DOCUMENTAL SOURCES 

Збройний виступ євреїв у Янівському таборі в інформаційних звітах українських і польських націоналістів (Публікація Ж. Ковби, А. Гогуна) 
Armed rebellion of the Jews in Yaniv camp as reflected in the reports of Ukrainian and Polish nationalists. Published by Zh. Kovba, A. Gogun

Нацистская оккупация и Холокост в Харькове. Воспоминания Киры Солонинкиной (Публикация Ю. Радченко) 
Nazi occupation and Holocaust in Kharkiv. Testimony by Kira Soloninkina. Published by Yu. Radchenko 


ПОЛЕМІКА
POLEMICS

Йоган Дитч
Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому 
Johan Dietsch 
Genocide, Comparisons and Whig Interpretation of Ukrainian history. A reply to S. Kulchytskyi

Владимир Солонарь
О дискуссиях и инсинуациях. Ответ М. Рашковецкому 
Vladimir Solonari 
On the discussions and insinuations. Response to M. Rashkovetskyy 


РЕЦЕНЗІЇ
BOOK REVIEWS

Антон Вейсс-Вендт
Bloxham D. The Final Solution: A Genocide. - Oxford: Oxford University Press, 2009. - XI, 410 p.
Метью Котт
"Уничтожить как можно больше…": Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942-1944 гг. Сборник документов / Ред. А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. - Москва: "Фонд Историческая память", 2009. - 360 с.
Владимир Солонарь
Benz W., Mihok B. Holocaustul la pereferie. Persecutarea si nimicirea evreilor in Romania si Transnistria in 1940-1944. - Chisinau: Cartier, 2010. - 384 p.
Ігор Чорновол
Пам'ять, живі та мертві. Голокост у Болехові: пошук шести з шести мільйонів. Mendelsohn D. The Lost. A Search for Six of Six Million. - New York-London-Toronto-Sydney: Harper Perennial, 2007. - 512 p.

ХРОНІКА
EVENTS 

Михайло Тяглий
Науково-методична конференція "Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд" 

Олена Іванова, Анатолій Подольський
Міжнародний науковий семінар "Пам'ять про історію Голокосту в сучасних суспільствах: досвід та виклики у європейському контексті" 

ОГЛЯД НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
NEW PUBLICATIONS 

БІБЛІОГРАФІЯ 
BIBLIOGRAPHY 

SUMMARIES 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS 

АВТОРАМ 
FOR CONTRIBUTORS 

Останні Новини

Дивитися всі

Top