Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

ISSUE № 2(10) (2011)

 

 

ЗМІСТ / CONTENTS

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
TITLE PAGE

ВІД РЕДАКЦІЇ
FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ
ARTICLES 

Анна Вилеґала
(Не)пам’ять на руїнах. Загибель євреїв Жовкви у свідомості сучасних мешканців міста. 
Anna Wylegala 
Remembrance (or Lack of It) on the Ruins. The Holocaust of the Zhovkva Jews in the Memory of New Residents of the Town 

Юрій Радченко 
«Його чоботи та есесівська форма були забризкані кров’ю…»: таємна польова поліція, поліція безпеки та СД, допоміжна поліція у терорі щодо євреїв Харкова (1941–1943 рр.) 
Yuri Radchenko 
“His boots and uniform were bloodstained...”: GFP, Sipo-SD, and auxiliary police in terror against the Kharkiv Jews, 1941–43. 

Айше Эмирова
Песня о расстреле крымчаков 
Aishe Emirova 
Song about the killing of the Krymchaks 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА 
DOCUMENTAL SOURCES 

Відеосвідчення Праведниці народів світу Марії Мосійчук як джерело вивчення Катастрофи та місцевої історії
(Публікація Романа Михальчука) 

Video Testimony of Righteous among the Nations Mariia Moseichuk as a Source for studying Holocaust and local history 
(Published by Roman Mykhalchuk)
 

РЕЦЕНЗІЇ
BOOK REVIEWS 

Александр Гогун
Беркгоф К. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою / Автор. перекл. з англ. Т. Цимбал. – Київ: Критика, 2011. – 455 с. 

Ігор Нікульча
Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии / Сост. А.Р. Дюков. – М.: Фонд «Историческая память», 2010. – 168 с. 

Юрій Радченко
Трепкачева О. Оккупационный режим и еврейское население Днепропетровщины 1941–1943 гг. Дисс. на соискание науч. степени канд. истор. наук по спец. 07.00.01 (история Украины). – Днепропетровск, 2010. – 215 с. 

Евгений Розенблат
Винница Г.Р. Холокост на оккупированной территории Восточной Беларуси в 1941–1944 годах. – Минск: Ковчег, 2011. – 362 с. 

ОГЛЯД НОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
REVIEW OF NEW PUBLICATIONS 

Оксана Винник 
Lipstadt, Deborah. The Eichmann Trial. – New York: Nextbook, Schocken, 2011. – 272 p. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
BIBLIOGRAPHY 

SUMMARIES 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS 

АВТОРАМ 
FOR CONTRIBUTORS 

Останні Новини

Дивитися всі

Top