Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

ISSUE № 1 (2) (2007)

ЗМІСТ / CONTENTS

ВІД РЕДАКЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Михаил Мицель 
Запрет на увековечение памяти как способ замалчивания Холокоста: практика КПУ в отношении Бабьего Яра 

Александр Прусин 
Украинская полиция и Холокост в генеральном округе Киев, 1941-1943: действия и мотивации 

Мартына Русиняк 
Парадокс Треблинки: лагерь уничтожения как источник дохода для администрации, охранников и местного населения 

НОТАТКИ І РОЗДУМИ 

Николай Бессонов 
Об использовании терминов "Пораймос" и "Холокост" в значении "геноцид цыган" 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

Леонид Котляр
Моя солдатская судьба. Часть 2 
(Публикация Романа Ленчовского) 

Гетто в Юзівці (Сталіно): свідчать документи 
(Публікація Дмитра Титаренка 

РЕЦЕНЗІЇ 

Іван Дерейко 
Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005. - Pp. XVIII, 307 

Жанна Ковба
Наконечний Є. "Шоа" у Львові: спогади. - Львів: Літературна аґенція "Піраміда", 2006. - 286 с., 2-е видання 

Марина Михайлюк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Пропаганда та "єврейське питання" в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941-1944" // Наукові записки: Збірник. - К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. - Вип. 31. - 161 с. 

Кирилл Феферман 
Войтенко Е.А. Холокост на юге России в период Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.). Дисс. на соиск. учен. степени канд. ист. наук по специальности 07.00.02. - Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2005. - 236 с. 

Артур Фредекінд
Попович М. Червоне століття. - К.: АртЕк, 2005. - 888 с

ХРОНІКА 

Михайло Тяглий, Артур Фредекінд
Наукова міжнародно-практична конференція "Пропаганда та єврейське питання в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941-1944" 

Жанна Ковба
Международная конференция "Холокост: память и предупреждение" 

Татьяна Величко
Всеукраинская летняя полевая школа по устной истории "Холокост глазами нееврейского населения (русских, украинцев, крымских татар) на примере Крымского полуострова" 

Віталій Нахманович 
Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна і доля народів України" 

Анатолій Подольський
Міжнародний круглий стіл "Вчимося історії" 

Жанна Ковба 
Міжнародна наукова конференція "Бережани у пам'яті євреїв, поляків, українців" 

Жанна Ковба 
Міжнародна наукова конференція "Українсько-польське прикордоння за часів радянського режиму 1939-1941 років: українсько-польсько-єврейське соціальне життя та взаємовідносини" 

БІБЛІОГРАФИЯ 

Анотовані видання Українського центру вивчення історії Голокосту

Видання з тематики історії Голокосту та геноцидів

SUMMARIES 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ІНСТРУКЦІЇ АВТОРАМ 

Останні Новини

Дивитися всі

Top