Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

ISSUE № 2(8) (2010)

 

Вийшло друком нове число наукового часопису "Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі", № 2 (8) 2010. Це число є тематичним випуском, що містить матеріали Міжнародної наукової конференції "Доля євреїв Буковини і Трансністрії, 1940-1944", яку було проведено 8 жовтня 2007 р. у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за підтримки Меморіального музею Голокосту США (Вашингтон, округ Колумбія, США) та Національного центру досліджень Голокосту в Румунії ім. Елі Візеля (Бухарест, Румунія). Конференція зібрала в Чернівцях провідних спеціалістів з історії Голокосту з метою обговорювання результатів сучасних досліджень з тем історії єврейської громади Буковини у передвоєнні роки та "остаточного розв'язання єврейського питання" в цьому регіоні під час Другої світової війни. Конференція стала продовженням серії присвячених історії Голокосту в Румунії наукових заходів, організованих у 2005-2006 рр. Меморіальним музеєм Голокосту в Республіці Молдова та у США. 

The new 2 (8) 2010 volume of the "Holocaust and Modernity. Studies in Ukraine and the World" scholarly journal has been published. This volume of the journal is a thematic issue containing the proceedings of the scholarly conference "The fate of the Jews from Bukovina and Transnistria, 1940-44" which took place on October 8, 2007 at the Yu. Fedkovich Chernivtsy National University with the support of the United States Holocaust Memorial Museum (Washington, DC, USA) and the Elie Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania (Bucharest, Romania). Well-known experts on the history of Holocaust in Ukraine and Romania gathered in Chernivtsy to discuss the present-day state of research in the fields of the history of the Jewish community of Bukovina and the "Final Solution of the Jewish Question" during World War II. This conference was a part of the series of academic events organized by the USHMM in the Republic of Moldova and the United States in 2005-2006 dedicated to the history of the Holocaust in Romania. 

 

ЗМІСТ / CONTENTS

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
TITLE PAGE

ВІД РЕДАКЦІЇ
FROM THE EDITORS

ДОСЛІДЖЕННЯ
ARTICLES 

Фаїна Винокурова
Доля буковинських євреїв у гетто й таборах Трансністрії в період 1941-1944 рр. (огляд документальних джерел Державного архіву Вінницької області) 
Faina Vynokurova 
The Fate of Bukovinian Jews in the Ghettos and Camps of Transnistria, 1941-1944: A Review of the Source Documents at the Vinnytsa Oblast State Archive 

Флоренс Гейманн 
Єврейське життя на Буковині до Голокосту: деякі аспекти 
Florence Heymann 
Aspects of Jewish Life in Bukovina before the Holocaust 

Маріанна Гірш, Лео Шпітцер 
"Російський рік" 
Marianne Hirsch and Leo Spitzer 
"The Russian Year" 

Петро Рихло 
Історія і людська доля в німецькомовній ліриці Буковини 
Petro Rykhlo 
History and Personal Fate in the German-Speaking Lyrics of Bukovina 

Владімір Солонарь 
Ставлення до євреїв Буковини з боку радянської та румунської адміністрацій у 1940-1944 рр. 
Vladimir Solonari 
The Treatment of the Jews of Bukovina by the Soviet and Romanian Administrations in 1940-1944 

Олег Суровцев 
Утворення та функціонування чернівецького гетто у жовтні - листопаді 1941 р. 
Oleg Surovtsev 
Creation and Functioning of Chernivtsi Ghetto in October-November 1941 

Алєксандру Флоріан 
Доля євреїв Північної Буковини за часів режиму Антонеску: свідчення про еволюцію антиєврейської політики в стенограмах засідань Ради міністрів 
Alexandru Florian 
The Fate of the Jews from Northern Bukovina under the Antonescu Regime: Evidence of the Evolution of Antisemitic Policies in the Stenographs of Cabinet Council Meetings 

ХРОНІКА 
EVENTS 

Юрій Радченко 
Міжнародна наукова конференція "ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту" (22-23 жовтня 2010 р.) 
Гайнц-Дітріх Льове 
Міжнародна наукова конференція "Націонал-соціалістична окупаційна преса в завойованих регіонах СРСР , 1941-1944" (5-8 листопада 2010 р.). 

БІБЛІОГРАФІЯ 
BIBLIOGRAPHY 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
INFORMATION ABOUT CONTRIBUTORS 

АВТОРАМ 
FOR CONTRIBUTORS 

Останні Новини

Дивитися всі

Top