Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

Положення про організацію та проведення XІІ Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт "Історія і уроки Голокосту", 2011-2012 навчальний рік

Положення про організацію та проведення XІІ Всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт "Історія і уроки Голокосту", 2011-2012 навчальний рік

Реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму з Голокосту, а також Резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, Український центр вивчення історії Голокосту повідомляє про проведення у 2011-2012 навчальному році серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України конкурсу дослідницьких і творчих робіт на тему: "Історія і уроки Голокосту". Ми пропонуємо обдарованим і небайдужим до суспільних проблем юнакам і дівчатам, а також їхнім вчителям - науковим керівникам випробувати свої сили і здібності, взявши участь в конкурсі. Заявки необхідно подати до 31 грудня 2011 р.

Розділ I. Мета конкурсу

1. Поглиблення знань школярів з історичної проблематики Голокосту - долі єврейського народу на теренах Європи під час Другої світової війни, популяризація вивчення даної теми серед учнівської молоді.
2. Розвиток навичок дослідницької і аналітичної діяльності під час відбору матеріалу і написання роботи з обраної теми.
3. Пошук нових фактів, документів, свідчень про події Голокосту в Україні і за її межами, введення їх у науковий обіг.
4. Відбір за результатами конкурсу обдарованих учнів і сприяння їх участі в міжнародних семінарах і конференціях.
5. Виховання у молоді толерантного поводження, поваги до людей іншої національності, свідомого ставлення до міжетнічних проблем.

Розділ ІІ. Підготовка конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ. 
Бажаючі взяти участь в конкурсі подають заявки до Українського центру вивчення історії Голокосту за формою: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, науковий керівник, адреса, контактні телефони, електронна адреса. Заявки необхідно подати до 31 грудня 2011 р. Для підготовки конкурсу створюється оргкомітет у складі науковців, викладачів історії вищих навчальних закладів, вчителів шкіл. 
Виконані роботи учнів відправляються на адресу Центру до 15 березня 2012 р. (роботи, що надійшли після 15 березня 2012 р., не розглядатимуться). Вони попередньо рецензуються фахівцями із зазначеної проблематики. Роботи, що не відповідають тематиці та рівню вимог конкурсу, будуть відхилені і не допущені до захисту. Всім, хто пройшов відбір, до кінця березня 2012 р. буде повідомлено про їхню участь у конкурсі. 

Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за десятибальною системою за наступними критеріями: 
1. Формулювання теми;
2. Постановка завдання (актуальність, мета, питання для дослідження);
3. Використання джерел (різноманітність, оригінальність);
4. Використання літератури (обсяг, характер);
5. Структура роботи;
6. Викладення матеріалу (послідовність, взаємовиваженість);
7. Аналітична робота;
8. Формулювання висновків (зміст, оригінальність);
9. Наукове оформлення (примітки, список літератури);
10. Художнє оформлення.
Роботи, що в сумі набрали менше 7 (семи) балів, будуть відхилені.

Розділ ІІІ. Вимоги до роботи

До участі в конкурсі допускаються роботи, виконані українською або російською мовами. Кожне представлене дослідження повинно складатися з 20-30 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт № 14). На титульній сторінці вгорі зазначаються організатори конкурсу (Український центр вивчення історії Голокосту, Євроазійський єврейський конгрес), потім іде назва конкурсу, тема, прізвище, ім'я та по батькові автора повністю, назва навчального закладу, адреса, варіант контактного зв'язку, відомості про наукового керівника. Викладу теми передує план у простому або розгорнутому вигляді. 

У вступній частині бажано висвітлити актуальність обраної теми, а також причини вибору, сформулювати мету і методи дослідження. Крім цього, у вступі потрібно проаналізувати ситуацію, що передує події. 

В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. У цілому різні варіанти обраних тем зводяться до двох основних напрямків: регіональні дослідження і загальна проблематика Голокосту. При виборі регіонального напрямку в основній частині варто відобразити розуміння контексту подій, що відбувалися, і їх повне висвітлення. Особливу увагу варто звернути на специфічні риси, деталі, що властиві тільки даному регіону. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. 

Найбільш оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому квінтесенція дослідження. Висновок повинен базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. 

У випадку використання цитат обов'язкові посилання на джерела, які оформляються згідно із загальноприйнятими зразками. Такі ж вимоги висуваються й до списку використаних джерел і літератури. Вітається використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії тощо). 

Окрім науково-дослідницьких робіт, організатори також запрошують до участі в конкурсі творчі роботи, які мають художню форму (малюнки, скульптурні і музичні твори тощо).

Розділ ІV. Захист робіт і визначення переможців

 

Захист робіт відбудеться у квітні 2012 р. Оплата проїзду й проживання учасників конкурсу і учителів проводиться за рахунок організаторів. До захисту кожний здобувач має підготувати стислий (до 5-7 хв.) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант використання мультимедійних засобів (7-8 хв.). 

Другим етапом захисту робіт стануть відповіді на запитання опонентів у якості яких виступають присутні учні, вчителі, члени журі, гості конкурсу. Активність учнів - опонентів, рівень їхньої поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підбиття підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт. 

Члени журі звертають увагу на: 
а) уміння стисло охарактеризувати роботу; 
б) якість відповіді на питання; 
в) поінформованість у проблематиці Голокосту в цілому; 
г) полемічні здібності; 
д) мовні особливості.

Розділ V. Нагородження переможців

 

Усі учасники конкурсу, які брали участь у захисті робіт, нагороджуються дипломами, літературою за тематикою Голокосту, загальноісторичними виданнями, художніми творами й іншими призами. Також кращим конкурсантам буде надана можливість взяти участь у різних молодіжних конференціях, семінарах і школах з проблематики історії Голокосту. 
 

Роботи обов'язково надсилати у роздрукованому варіанті (звичайною поштою), і електронному варіанті.

Український центр вивчення історії Голокосту 
01011, Київ-11, вул. Кутузова, 8, кім. 109
Тел./факс: (44) 285-90-30; 
E-mail:uhcenter@holocaust.kiev.ua 
www.holocaust.kiev.ua

Останні Новини

 • Звіт про діяльність Українського центру вивчення історії Голокосту. 2023 рік

  Шановні друзі!  На сайті Центру опубліковано звіт про наукову та освітню діяльність УЦВІГу за 2023 рік.  

  [Докладніше]
 • Кисилин: життя та загибель єврейської громади

  Кисилин: життя та загибель єврейської громади / Петро Долганов. — Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2023. — 81 с.

  [Докладніше]
 • Виставка "Коротка історія насильства"

  З 14 лютого по 31 березня 2024 року у Рівненському обласному краєзнавчому музеї буде експонуватися виставка "Коротка історія насильства: Друга світова війна та Голокост у західній Волині" У виставці “Коротка історія насильства: Друга світова війна та Голокост у західній Волині” оповідається про події 1939–1945 років на території теперішніх Волинської, Рівненської та півночі Тернопільської областей та про те, як екстремальне насильство часів Другої світової війни вплинуло на мешканців регіону.

  [Докладніше]
 • Доповіді круглого столу до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту у відкритому доступі

  На YouTube каналі Українського центру вивчення історії Голокосту вже розміщені відеозаписи XVII щорічного круглого столу «Українське суспільство і пам'ять про Голокост: досвід сучасної війни проти України», який був проведений 26 січня 2023 року до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

  [Докладніше]
 • Виставка “(Не)Дитячі історії” в Іллінцях

  Наприкінці січня - на початку лютого 2024 інтерактивну виставку «(Не)Дитячі історії» приймала в себе Вінниччина. За ініціативою нашої колеги з Бабинського ліцею п. Оксани Карпини виставка відкрилася в Центрі активності громадян Іллінецької ТГ. Учениці п. Оксани стали ведучими виставки, а працівники Центру активності забезпечили анонсування, прийом відвідувачів та бездоганний логістичний супровід.

  [Докладніше]
Дивитися всі

Top