Головна

Головна Графік заходів Увічнення пам'яті Геноцид Ромів Бабин Яр (Не)Дитячі історії Камені спотикання

ХVІІ Всеукраїнський конкурс учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» ім. І.Б. Медвинського 2016 – 2017 навчальний рік.

Положення про організацію та проведення ХVII Всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Історія і уроки Голокосту» ім. І.Б. Медвинського 2016 – 2017 навчальний рік.

Реалізуючи ідеї, викладені в Декларації Стокгольмського міжнародного форуму по Голокосту, а також Резолюції ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, і вважаючи своїм обов'язком зробити посильний внесок у збереження пам'яті про жертви геноциду, Український центр вивчення історії Голокосту повідомляє про проведення у 2016-2017 навчальному році серед учнів середніх загальноосвітніх закладів України конкурсу дослідницьких та творчих робіт «Історія і уроки Голокосту». Ми пропонуємо обдарованим і небайдужим до суспільних проблем юнакам і дівчатам випробувати свої сили і здібності, взявши участь у конкурсі. В рамках майбутнього конкурсу окрему секцію складатимуть роботи, автори яких розглянуть долю ромів (циган) в окупованій Україні у 1941-44 рр. 
Заявки необхідно подати до 10 лютого 2017 р.

Розділ 1. Мета конкурсу

 1. Поглиблення знань школярів з історичної проблематики Голокосту - долі єврейського народу на теренах Європи під час Другої світової війни, популяризація вивчення цієї теми серед учнівської молоді.

 2. Розвиток навичок дослідницької і аналітичної діяльності під час відбору матеріалу і написання роботи з вибраної теми.

 3. Пошук нових фактів, документів, свідчень про події Голокосту в Україні і за її межами, і введення їх у науковий обіг.

 4. Відбір за результатами конкурсу обдарованих учнів і сприяння їх участі в міжнародних семінарах та конференціях.

 5. Виховання у молоді толерантного поводження, поваги до людей іншої національності, свідомого ставлення до міжетнічних проблем.

Розділ П. Підготовка конкурсу

До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних училищ. Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, подають заявки до Українського центру вивчення історії Голокосту за формою: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, науковий керівник, адреса проживання, контактні телефони, електронна адреса. Термін подачі заявок до 10 лютого 2017 року. Для підготовки конкурсу створюється Оргкомітет у складі науковців, викладачів історії ВУЗів, вчителів шкіл. Для допомоги авторам робіт, які мають можливість відвідувати Київ, з 1 лютого 2017 року щодня, крім вихідних, з 14.00 до 17.00 діє консультаційний пункт на базі Українського центру вивчення історії Голокосту. Виконані роботи відправляються в електронному і роздрукованому вигляді на адресу Центру до 10 квітня 2017 року включно (роботи, що надійшли після 10 квітня 2017 р., не розглядатимуться). Вони попередньо рецензуються фахівцями з зазначеної проблематики. Роботи, які не відповідають тематиці та рівню вимог конкурсу, можуть бути відхилені і не допущені до захисту. До кінця квітня всім тим, хто пройде відбір, буде повідомлено про їхню участь у конкурсі. 
Перевіряючи роботи, рецензенти оцінюють їх за десятибальною системою за такими критеріями:

Роботи, що в сумі набрали менше 8 (восьми) балів, будуть відхилені.

 1. Формулювання теми.

 2. Постановка завдання (актуальність, мета, питання для дослідження).

 3. Використання джерел (різноманітність, оригінальність).

 4. Використання літератури (обсяг, характер).

 5. Структура роботи.

 6. Викладення матеріалу (послідовність, взаємовиваженість).

 7. Аналітична робота.

 8. Формулювання висновків (зміст, оригінальність).

 9. Наукове оформлення (примітки, список літератури).

 10. Художнє оформлення..

Розділ Ш. Вимоги до роботи

До участі допускаються роботи, виконані українською і російською мовами. Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 20 до 30 аркушів тексту, видрукуваного з одного боку (шрифт № 14). На титульній сторінці вгорі позначаються організатори конкурсу (Український центр вивчення історії Голокосту, Євро-Азійський Єврейський конгрес, Посольство держави Ізраїль в Україні), потім іде назва конкурсу, тема, прізвище, ім'я та по батькові автора повністю, назва навчального закладу, адреса, варіант контактного зв'язку, електронна адреса, відомості про наукового керівника. Викладу теми передує план у простому або розгорнутому вигляді. 
У вступній частині бажано освітити актуальність вибраної теми, а також причини вибору, сформулювати мету і методи дослідження, можливості застосування. Крім цього у вступі висвітлюється аналіз ситуації, що передує події. В основній частині викладається фактична канва подій у цілісній, взаємозалежній і послідовній побудові. У цілому різні варіанти вибраних тем зводяться до двох основних напрямків: регіональні дослідження і загальна проблематика Голокосту. При виборі регіонального напрямку в основній частині варто відобразити розуміння контексту подій, що відбувалися, і, по можливості, їх повне висвітлення. Особливу увагу варто звернути на специфічні риси, які-небудь деталі властиві тільки даному регіону. Обов'язковою вимогою є наявність чітких посилань на джерела інформації. 
Найбільш авторською і оригінальною частиною роботи є висновок, саме в ньому квінт-есенція дослідження. Тому він повинен обов'язково базуватися на матеріалі основної частини і носити конкретний характер. 
У випадку використання цитат обов'язкові посилання на джерела, які оформляються по загальноприйнятих зразках. Ті ж вимоги стосуються списку використаних джерел і літератури, що міститься наприкінці роботи. Роботу прикрасить і зробить більш зрозумілою використання наочних матеріалів (таблиці, графіки, схеми, малюнки, фотографії і інше, на вибір автора). 
Окрім науково-дослідницьких робіт, організатори також запрошують до участі в конкурсі творчі роботи, які мають художню форму (малюнки, скульптурні й музичні твори тощо).

Розділ ІV. Захист робіт і визначення переможців

Захист робіт відбудеться у травні 2017 р. Оплата проїзду і проживання учасників конкурсу та учителів проводиться за рахунок Організаторів. Всіх допущених до участі в конкурсі повідомлять про це до кінця квітня. До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5-7 хвилин) виклад основних ідей роботи. Можливий варіант з використанням мультимедійних робіт (7-8 хвилин). 
Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання опонентів в якості яких виступають присутні учні, вчителі, члени журі, гості конкурсу. Активність учнів – опонентів, їхній рівень поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість ознайомитися зі змістом робіт.

Члени журі звертають увагу на:

а/ уміння стисло охарактеризувати роботу; 
б/ якість відповіді на питання;
в/ поінформованість у проблематиці Голокосту в цілому;
г/ полемічні здібності;
д/ мовні особливості.

Розділ V. Нагородження переможців

Усі учасники конкурсу, які братимуть участь у захисті робіт, нагороджуються дипломами, літературою за тематикою Голокосту, загальноісторичними виданнями, художніми творами, іншими призами. Також кращим конкурсантам буде надана можливість взяти участь у різних молодіжних конференціях, семінарах і школах з проблематики історії Голокосту. 
Роботи обов’язково надсилати у роздрукованому вигляді (звичайною поштою) і в електронному варіанті на адресу:

Поштова адреса: 
Український центр вивчення історії Голокосту
01011, Київ-11, вул. Кутузова, 8, кім. 109;
тел./факс: (38044) 285-90-30
Електронна адресаuhcenter@holocaust.kiev.ua
Сторінка в Інтернеті: www.holocaust.kiev.ua
Сторінка в соціальній мережі: https://www.facebook.com/uhcenter?ref=hl

 

Останні Новини

 • Нове видання: Як говорити про Голокост після 24 лютого 2022 року

  Ми нарешті готові поділитися з Вами результатами зустрічей робочої групи «Як говорити про Голокост після 24 лютого 2022 року». Протягом більшої частини літа ми з учасниками групи працювали над створенням перших рекомендацій для вчителів, які вже навчають про історію Голокосту і потребують порад, як змінити свою освітню діяльність у зв’язку з російською агресією проти України. Наразі текст впорядковано й підготовлено для широкого кола професійних читачів.

  [Докладніше]
 • «Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст».

  З такою назвою побачила світ колективна монографія, що була підготовлена Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ, який є партнером УЦВІГу вже багато років. У монографії досліджуються питання розвитку хасидизму на сучасному етапі, історична доля кримчаків, особливості комплексної меморіалізації Бабиного Яру, відносини єврейських громад Європейського Союзу з національними урядами, можливість запозичення й застосування цього досвіду в українських реаліях та ін. Авторський колектив складається з відомих українських істориків та політологів, серед яких є і науковці нашого Центру

  [Докладніше]
 • Викладання суспільних дисциплін в умовах війни

  15 вересня 2022 року в рамках Тижня освіти дорослих, що традиційно організовує Кафедра філософії і суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІППО, відбулася неформальна зустріч професіоналів (MeetUp) із обговорення проблеми "Викладання суспільних дисциплін в умовах збройного конфлікту міжнародного характеру", в якому взяло участь 78 науковців, методистів та вчителів-практиків.

  Участь представниці робочої групи "Як говорити про Голокост після 24.02?" пані Олени Савицької відбулася завдяки запрошенню організаторки цього заходу, учасниці багатьох проєктів УЦВІГ доцентки цієї кафедри к.і.н. Ольги Сирцової

  [Докладніше]
 • Мемуари Джека Глотцера з Рогатина

  Раді Вам повідомити, що УЦВІГ в рамках проєкту "Мережа пам'яті" буде готувати нове видання спогадів в нашій книжковій серії "Бібліотека спогадів про Голокост"! Мемуари Джека Глотцера з Рогатина (Івано-Франківська область), який пережив Голокост буде видана двомовним виданням (українською та англійською мовами).

  [Докладніше]
 • Вебінар «Бабин Яр та російська війна проти України»

  Як зміняться пріоритети історичної пам’яті українців після завершення російсько-української війни? Чи може відбутися переосмислення Голодомору, радянських репресій, Другої світової, Голокосту, Майдану? Яке місце може зайняти сучасна війна серед подій новітньої української історії? Ці питання вже зараз турбують багатьох інтелектуалів, викладачів шкіл та вузів, є предметом дискусій в медіа та наукових форумах. 

  [Докладніше]
Дивитися всі

Top